Znajdziecie tutaj Państwo artykuły oraz badania, przybliżające zastosowanie krioterapii i kriochirurgii.

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stan antyoksydantów surowicy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – Z.Kopański, M.Grabowska, J.Tabak, B.Witkowska
(Fizjotrapia Polska, 2006; 6(4); 334-338)

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stan antyoksydantów surowicy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – Z.Kopański, M.Grabowska, J.Tabak, B.Witkowska
(Fizjotrapia Polska, 2006; 6(4); 334-338)

Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na układ krążenia u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa poprzez analizę czasu trwania i dyspersji odstępu QT – L.Jagodziński, A.Stanek, J.Gmyrek, G.Cieślar, A.Sielańczyk, A.Sieroń
(Fizjotrapia Polska, 2007; 3(4); 362-369)

Termowizyjna ocena promieniowania indukowanego kriostymulacją obu kończyn dolnych i analiza zmian napięcia spastycznego u dzieci z porażeniem mózgowym – Z.Śliwiński, Z.Zagrobelny, J.Talar, P.Płaza, B.Halat, M.Kiljański
(Fizjotrapia Polska, 2003; 3(4); 316-330)

Terapeutyczne zastosowanie krioterapii w praktyce klinicznej – A.Stanek, G.Cieślar, A.Sieroń
(Balneologia Polska 2007; 49(1): 37-45)

Krioterapia ogólna w medycynie sportowej – K.Zimmer
(Sport wyczynowy 2003, nr 5-6/461-462)

Próba sprecyzowania wskazań dla leczenia krioterapią ogólnoustrojową chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – Z.Kopański, M.Grabowska, J.Tabak, M.Schlegel-Zawadzka, B.Witkowska, G.Tymendorf
(Przegląd lekarski 2008/65/4)

Krioterapia w procesie leczenia i usprawnienia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – A.Skrzek, M.Mraz, E.Gruszka
(Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 4, 1998)

Krioterapia w chorobach reumatycznych – Instytut reumatologiczny w Warszawie
(Magazyn Medyczny 8/2001)

Porównanie skuteczności działania krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w bólu przewlekłym – E.Miller
(Fizjoterapia Polska 2006; 1(4); vol.6, 27-31)

Kriosystmulacja czynnikiem wspomagającym rehabilitację chorych na stwardnienie rozsiane z zespołem zmęczenia – E.Miller
(Wiadomości lekarskie 2010, LXIII,2)

Korzysci terapeutyczne w przebiegu kriorehabilitacji u chorych neurologicznych – M.Mraz, W.Stręk, Z.Zagrobelny, R.Soroka, M.Mraz, D.Wójtowicz
(Abstract by Publisher)

Czy krótkotrwała ekspozycja na skrajnie niskie temperatury może być pomocna w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych?
(Akademia Medyczna we Wrocławiu)

 

 

Skontaktuj się z nami w sprawie innych publikacji