Kriokomora stacjonarna jest dedykowana do montażu w obiektach zamkniętych. Jest urządzeniem służącym do wykonywania zabiegów ogólnoustrojowych.

Integralną częścią zabiegów krioterapii całego ciała – szczególnie w odniesieniu do schorzeń narządów ruchu – są ćwiczenia fizyczne (kinezyterapia) i to one determinują wielkość powierzchni niezbędną do sprawnego funkcjonowania krioterapii. Nasze komory kriogeniczne mogą obsłużyć około 30 pacjentów na godzinę. Czas pracy komory jest jednak przede wszystkim uzależniony od infrastruktury socjalnej oraz zastosowanej organizacji pracy ośrodka wykonującego zabiegi.

Kriokomory produkowane przez naszą firmę oparte są na idei stworzonej przez naukowców i inżynierów wrocławskiego środowiska naukowego. Kriosystem-Life kontynuując i rozwijając te prace wprowadził na rynek bezpieczne i innowacyjne kriokomory, które jako czynnik chłodzący wykorzystują ciekły azot. Z dumą chcemy podkreślić, że nasza firma, jako producent kriokomór oferuje najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania tego typu na rynku.

kriokomora-stacjonarna-1
kriokomora-stacjonarna-2

Kriokomory naszej firmy wyróżniają się najwyższym i bezkonkurencyjnym poziomem bezpieczeństwa. W naszych kriokomorach pacjent nie ma bezpośredniego kontaktu z czynnikiem chłodniczym, co zapewnia zarówno pełne bezpieczeństwo jak i najwyższy komfort.

Komora kriogeniczna jest urządzeniem prefabrykowanym, instalowanym i uruchamianym w całości przez naszą firmę. Klient powinien jedynie przygotować pomieszczenia i zapewnić zasilanie w pomieszczeniu technicznym. Montaż komory odbywa się w całkowicie wykończonych pomieszczeniach, z wyjątkiem wykładziny przed komorą oraz ewentualnych prac wykończeniowych związanych z zakryciem przestrzeni między komorą i sufitem pomieszczenia. Szczegóły ustalamy na etapie zawarcia umowy.

Parametry kriokomory stacjonarnej ...

Temperatura otoczenia:

10-45°C

Zalecana wilgotność względna:

< 40%

Ciśnienie atmosferyczne:

80-106 kPa

Rodzaj pracy:

praca ciągła

Zasilanie:

napięcie przemienne

Wartość napięcia i częstotliwość:

230 V, 50 Hz

Maksymalna liczba pacjentów w komorze:

2 do 6 osób

Zakres programowanej temperatury roboczej komory zabiegowej:

-110 do -160°C co 5°C

Temperatura w przedsionku:

-60°C ±5°C

Czas zabiegu programowany w zakresie:

30 s do 5 min. co 10 s

Stabilizacja temperatury w komorze zabiegowej:

±3 (max. ±10)°C

Czas schładzania kriokomory:

45-60 min. do -160°C

Ilość powietrza oddechowego wprowadzana do komory (163 K):

> 35 m3/h

Stężenie tlenu w komorze:

19-23%

Zużycie czynnika na schładzanie:

około 90 do 120 kg/h

Zużycie czynnika w trakcie zabiegów:

około 80 do 90 kg/h

Zbiornik ciekłego gazu ...

Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić dostawę medium chłodzącego. Aktualnie producentami i dostawcami ciekłego azotu są Air Products, Linde, Messer, Air Liquide. Dostawca medium jest jednocześnie dostawcą zbiornika (w trybie umowy najmu). Inwestor zobowiązany jest jedynie do wykonania fundamentu pod zbiornik – według wytycznych dostawcy zbiornika – dla wybranego typu zbiornika posiadającego Certyfikat EC.

Warunki dostawy komory kriogenicznej ...
 • Termin dostawy i uruchomienia – 6 tygodni od podpisania umowy, w tym ostatnie 7-10 dni w obiekcie, w którym komora będzie instalowana.

 • W cenie dostawy i uruchomienia ujęte jest szkolenie personelu technicznego obsługującego kriokomorę. Szkolenie obsługi technicznej odbywa się w trakcie montażu kriokomory w miejscu jej posadowienia.

 • W cenie kriokomory oferujemy 10 metrów rurociągu izolowanego próżniowo, który łączy kriokomorę ze zbiornikiem.

 • Inwestor zobowiązany jest do ustawienia i napełnienia zbiornika w ostatnim tygodniu od umownej daty podpisania umowy dostawy kriokomory.

 • Gwarancja 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – 24 godz.

Opcje wyposażenia ...

Kriokomory produkowane są w kilku opcjach w zależności od rodzaju wyposażania. Opcja podstawowa spełnia wszelkie wymogi certyfikatu, ale może być wzbogacona o:

 • wybór rodzaju i koloru elementów elewacji na zewnątrz komory,
 • wybór wielkości okien,
 • wybór elementów zewnętrznych (kolor klamek, stolik pod panelem sterowania),
 • wybór ułożenia boazerii z drewna lipowego,
 • zainstalowanie podglądu video,
 • montaż wyświetlaczy wewnątrz i na zewnątrz kriokomory,
 • nalewak – umożliwia samodzielne napełnianie zbiorników ciekłego medium do zabiegów krioterapii miejscowej;

Istnieje również możliwość modyfikacji wymiarów kriokomory, jeśli wymaga tego wielkość lub charakter pomieszczeń.